امیر تشکر amir tashakor

تمام تخت های بیمارستانی ویژه کرونا در تهران پر شده است

استاندار تهران: تمام تخت های بیمارستانی ویژه کرونا در تهران پر شده است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}