امیر تشکر amir tashakor

نقص امنیتی واتس اپ تعلیق حساب با شماره تلفن را برای مهاجمان ممکن میکند

نقص امنیتی واتس اپ تعلیق حساب با شماره تلفن را برای مهاجمان ممکن میکند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}