امیر تشکر amir tashakor

معاون کل وزارت بهداشت : حدود 25 درصد کل مرگ های کشور ناشی از کرونا است.

معاون کل وزارت بهداشت : حدود 25 درصد کل مرگ های کشور ناشی از کرونا است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}