امیر تشکر amir tashakor

تیم دکتر کیوتن مجرد، تست انسانی واکسن کرونا را آغاز کرد

تیم دکتر کیوتن مجرد، تست انسانی واکسن کرونا را آغاز کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}