امیر تشکر amir tashakor

از بین نسخه های ایرانی کلاب هاوس تنها یک نسخه قابل اعتماد است و سایر موارد به نوعی جاسوس افزار هستند

از بین نسخه های ایرانی کلاب هاوس تنها یک نسخه قابل اعتماد است و سایر موارد به نوعی جاسوس افزار هستند. کاربرانی که از اصالت نسخه خود اطمینان ندارند آن را پاک کنند زیرا بسیاری از اطلاعات آن ها در معرض خطر است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}