امیر تشکر amir tashakor

دلیل عدم دسترسی کاربران ایرانی به سرویس های گوگل اقدام دفتر کنترل سرمایه های خارجی آمریکا برای وادار کردن شرکت ها به تحریم هاست

دلیل عدم دسترسی کاربران ایرانی به سرویس های گوگل اقدام دفتر کنترل سرمایه های خارجی آمریکا برای وادار کردن شرکت ها به تحریم هاست.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}