امیر تشکر amir tashakor

جنرال الکتریک می خواهد حسگر تشخیص ویروس کرونا را به دنیای موبایل بیاورد

جنرال الکتریک می خواهد حسگر تشخیص ویروس کرونا را به دنیای موبایل بیاورد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}