امیر تشکر amir tashakor

سهام عدالت 120 هزار متوفی به وارث واگذار شد

سخنگوی ستاد سهام عدالت: سهام عدالت 120 هزار متوفی به وارث واگذار شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}