امیر تشکر amir tashakor

نخست وزیر نروژ برای رعایت نکردن محدودیت های کرونا جریمه شد

نخست وزیر نروژ به خاطر رعایت نکردن محدودیت های کرونا جریمه شد.

 

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}