امیر تشکر amir tashakor

تراشه مغزی ساخت شرکت ایلان ماسک یک میمون را قادر به انجام بازی کامپیوتری کرد

تراشه مغزی ساخت شرکت ایلان ماسک یک میمون را قادر به انجام بازی کامپیوتری کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}