امیر تشکر amir tashakor

سری ماشین های جدید Fiat500 که محصول مشترک همکاری شرکت گوگل و فیات است دارای برخی امکانات کاربردی گوگل می باشد.

سری ماشین های جدید Fiat500 که محصول مشترک همکاری شرکت گوگل و فیات است دارای برخی از امکانات کاربردی گوگل مانند Google Asistant  می باشد.

 

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}