امیر تشکر amir tashakor

اعمال جراحی غیر اورژانسی متوقف می شود و تخت های بخش های دیگر هم به کرونا اختصاص می یابد

معاون درمان دانشگله علوم پزشکی تهران خبر داد: اعمال جراحی غیر اورژانسی متوقف می شود و تخت های بخش های دیگر هم به کرونا اختصاص می یابد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}