امیر تشکر amir tashakor

فعالیت تعداد کارکنان بانک ها در شهرهای وضعیت زرد نارنجی و قرمز

کارکنان بانک ها در شهرهای وضعیت زرد با 100 درصد پرسنل، در شهرهای وضعیت نارنجی با دوسوم پرسنل و در شهرهای وضعیت قرمز با 50 درصد کارکنان فعالیت خواهند داشت .

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}