امیر تشکر amir tashakor

اپل به خاطر میزبانی از اپلیکیشن های غیرقانونی قمار به دادگاه می رود

اپل به خاطر میزبانی از اپلیکیشن های غیرقانونی قمار به دادگاه می رود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}