امیر تشکر amir tashakor

برخی سایت ها با اعلام نیاز دستگاه های دولتی رفع فیلتر می شوند

دادستان کل کشور: برخی سایت ها با اعلام نیاز دستگاه های دولتی رفع فیلتر می شوند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}