امیر تشکر amir tashakor

کمپانی  rolls royce با همکاری  widerae در حال ساخت هواپیماهای الکتریکی تا سال 2026 هستند

کمپانی  rolls royce با همکاری  widerae (کمپانی هواپیما سازی نروژی) در حال ساخت هواپیماهای الکتریکی تا سال 2026 هستند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}