امیر تشکر amir tashakor

کلاب هاوس اعلام کرد از این پس گردانندگان اتاق ها (کلاب ها) در این شبکه می توانند از این طریق برای خود درآمدزایی کنند

کلاب هاوس اعلام کرد از این پس گردانندگان اتاق ها (کلاب ها) در این شبکه می توانند از این طریق برای خود درآمدزایی کنند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}