امیر تشکر amir tashakor

رفع فیلتر بعضی سایت ها، از جمله یوتیوب برای برخی از اقشار جامعه آغاز می شود

رفع فیلتر بعضی سایت ها، از جمله یوتیوب برای برخی از اقشار جامعه آغاز می شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}