امیر تشکر amir tashakor

شرکت در حج عمره مشروط به زدن واکسن شد

وزارت حج و عمره عربستان صعودی: شرکت در حج عمره مشروط به زدن واکسن شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}