امیر تشکر amir tashakor

بسته های تشویقی TD-LTE ایرانسل به صورت دوره ای بازنگری می شوند و بسته های تشویقی سابق حذف و بسته های جدید ارایه شده اند

ایرانسل در پاسخ به اعتراض کاربران درباره گران شدن بسته های اینترنت: بسته های تشویقی TD-LTE به صورت دوره ای بازنگری می شوند و بسته های تشویقی سابق حذف و بسته های جدید ارایه شده اند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}