امیر تشکر amir tashakor

تسلا با تحویل 184800 خودرو رکورد بهترین فصل خود را شکست

تسلا با تحویل 184800 خودرو رکورد بهترین فصل خود را شکست.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}