امیر تشکر amir tashakor

طبق قانون جدید، چک ثبت نشده در صیاد نگیرید

هشدار سخنگوی قانون چک: طبق قانون جدید، چک ثبت نشده در صیاد نگیرید

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}