امیر تشکر amir tashakor

آمازون در پی تاسیس چندین فروشگاه برای فروش برخی از لوازم فروخته نشده خود با تخفیف بسیار زیاد است

آمازون در پی تاسیس چندین فروشگاه برای فروش برخی از لوازم فروخته نشده خود با تخفیف بسیار زیاد است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}