امیر تشکر amir tashakor

نابودی 90 درصدی مزارع چای مازندران به علت عدم تطبیق قیمت خرید تضمینی چای و نرخ تورم سالانه

نابودی 90 درصدی مزارع چای مازندران به علت عدم تطبیق قیمت خرید تضمینی چای و نرخ تورم سالانه

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}