امیر تشکر amir tashakor

محسنی بندپی: دورکاری کارمندان باید در تهران اجرا شود

محسنی بندپی: دورکاری کارمندان باید در تهران اجرا شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}