امیر تشکر amir tashakor

مسعود مردانی: طی یک هفته 5 میلیون نفر به مازندران رفتند

مسعود مردانی عضو کمیته علمی مقابله با کرونا: طی یک هفته 5 میلیون نفر به مازندران رفتند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}