امیر تشکر amir tashakor

اینترنت ماهواره ای خواهد آمد و مردم ما هم از آن استفاده خواهند کرد

آذری جهرمی: اینترنت ماهواره ای خواهد آمد و مردم ما هم از آن استفاده خواهند کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}