امیر تشکر amir tashakor

گوگل Ip های ایرانی را شناسایی و به همین شکل ارائه بعضی از سرویس های تحریم شده به کاربران ایرانی را متوق

گوگل Ip های ایرانی را شناسایی و به همین شکل ارائه بعضی از سرویس های تحریم شده به کاربران ایرانی را متوقف خواهد کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}