امیر تشکر amir tashakor

حمید صفت به قصاص محکوم شد

حمید صفت به قصاص محکوم شد.

وکیل مدافع وی گفت به حکم صادره اعتراض میکنیم.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}