امیر تشکر amir tashakor

برگزاری مراسم مذهبی در مناطق نارنجی و قرمز در ماه رمضان ممنوع است

روحانی: برگزاری مراسم مذهبی در مناطق نارنجی و قرمز در ماه رمضان ممنوع است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}