امیر تشکر amir tashakor

صداهای جدیدی به صدای پیش فرض دستیار صوتی Siri اضافه می شود

صداهای جدیدی به صدای پیش فرض دستیار صوتی Siri اضافه می شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}