امیر تشکر amir tashakor

شایعاتی در رابطه با پخش نشدن تبلیغات یوتیوب برای کاربران ایرانی ایجاد شده

شایعاتی در رابطه با پخش نشدن تبلیغات یوتیوب برای کاربران ایرانی ایجاد شده که در صورت صحت درآمد یوتیوبرهای ایرانی به شدت کاهش میابد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}