امیر تشکر amir tashakor

از شنبه 14 فروردین طرح ترافیک هرروز به جز پنج شنبه ها، ساعت 8:30 تا 16 اجرا می شود

از شنبه 14 فروردین طرح ترافیک هرروز به جز پنج شنبه ها، ساعت 8:30 تا 16 اجرا می شود و رانندگان یک بار خروج رایگان از 14:30 خواهند داشت.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}