امیر تشکر amir tashakor

قدرت های جهانی و ایران روز جمعه در مورد بازگشت آمریکا به برجام مذاکره می کنند

قدرت های جهانی و ایران روز جمعه در مورد بازگشت آمریکا به برجام مذاکره می کنند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}