امیر تشکر amir tashakor

بیشترین و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه استان ها

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان چهارمحال بختیاری (58/5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (42/9 درصد) است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}