امیر تشکر amir tashakor

فردی به خاطر آتش سوزی خانه توسط آیپد معیوب اپل را به دادگاه می کشاند

فردی به نام michael macaluso به خاطر آتش سوزی خانه توسط آیپد معیوب اپل را به دادگاه می کشاند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}