امیر تشکر amir tashakor

محدودیت تردد در مسیرهای فرعی منتهی به پارک ها و تفرجگاه ها از عصر 12 فروردین ماه اجرا خواهد شد

محدودیت تردد در مسیرهای فرعی منتهی به پارک ها و تفرجگاه ها از عصر 12 فروردین ماه اجرا خواهد شد و مسیرهای منتهی مسدود و با متخلفین برخورد خواهد شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}