امیر تشکر amir tashakor

با نارنجی شدن برخی از استان ها از جمله تهران و البرز دوربین های محورهای شمالی برای اعمال قانون ترددهای غیر مجاز فعال شد

رئیس پلیس راه مازندران: با نارنجی شدن برخی از استان ها از جمله تهران و البرز دوربین های محورهای شمالی برای اعمال قانون ترددهای غیر مجاز فعال شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}