امیر تشکر amir tashakor

عکسی که ناسا روز جمعه از بهار ایران منتشر کرد

عکسی که ناسا روز جمعه از بهار ایران منتشر کرد. این سرسبز ترین و زیباترین بهاری است که در طول 10 سال اخیر ایران ما تجربه کرده است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}