امیر تشکر amir tashakor

اگر نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد خانوار را معیار قرار دهیم، یک خانه متوسط در تهران گران تر از هنگ کنگ و ونکور کانادا خواهد بود

اگر نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد خانوار را معیار قرار دهیم، یک خانه متوسط در تهران گران تر از هنگ کنگ و ونکور کانادا خواهد بود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}