امیر تشکر amir tashakor

خانوارهایی که بیش از دو واحد مسکونی دارند و بیش از 120 روز خالی باشد مشمول مالیات می شوند

معاون وزیر راه و شهرسازی:‌ خانوارهایی که بیش از دو واحد مسکونی دارند و بیش از 120 روز خالی باشد مشمول مالیات می شوند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}