امیر تشکر amir tashakor

تصاحب شرکت های هوش مصنوعی توسط اپل در سال های 2016 تا 2020

اپل در سال های 2016 تا 2020 بیشترین شرکت های هوش مصنوعی را تصاحب کرده است

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}