امیر تشکر amir tashakor

صحبت های اپل راجع به انحصارطلبی این شرکت

اپل در واکنش به صحبت های راجع به انحصار طلبی این شرکت گفت: اگر اپ استور نخواهید می توانید به رایگان وب اپلیکیشن ارائه دهید. در این صورت از کمیسیون 30 درصدی اپ استور نیز معاف هستید.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}