امیر تشکر amir tashakor

استارتاپ ژاپنی GITAI برای ماموریت های فضایی نیروی کار رباتیک می سازد

استارتاپ ژاپنی GITAI برای ماموریت های فضایی نیروی کار رباتیک می سازد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}