امیر تشکر amir tashakor

شخصی از پپسی برای پیدا کردن موش در نوشابه شکایت کرد

شخصی از پپسی برای پیدا کردن موش در نوشابه شکایت کرد. اما پپسی اعلام کرد نوشابه می تواند در عرض یک ماه موش را حل کند و نشان داد قوطی فرد 74 روز پیش تولید شده است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}