امیر تشکر amir tashakor

واکسیناسیون پاکبان ها در زنجان آغاز شد

واکسیناسیون پاکبان ها در زنجان آغاز شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}