امیر تشکر amir tashakor

با افزایش تعداد لنز های آیفون، نمی توان بیش از حد عمودی حرکت کرد.چینش افقی لنزها می تواند یک راه حل باشد

با افزایش تعداد لنز های آیفون، نمی توان بیش از حد عمودی حرکت کرد.چینش افقی لنزها می تواند یک راه حل باشد. آیا این طرح را میپسندید؟

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}