امیر تشکر amir tashakor

جهش قیمت مسکن سبب شده که مدت انتظار خرید مسکن در تهران به 109 سال برسد

جهش قیمت مسکن سبب شده که مدت انتظار خرید مسکن در تهران به 109 سال برسد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}