امیر تشکر amir tashakor

قطعی اینترنت در دریای مدیترانه و حد فاصل مصر و ایتالیا رخ داده است

قطعی اینترنت در دریای مدیترانه و حد فاصل مصر و ایتالیا رخ داده که به دلیل مانور نیروهای ناتو به حریم دریای ست و احتمالا تا 15 فروردین رفع نخواهد شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}