امیر تشکر amir tashakor

اپل با شرکت Mountain A قرارداد چند ساله در راستای دریافت پروژه های تلویزیونی این شرکت برای +Apple tv بست

اپل با شرکت Mountain A قرارداد چند ساله در راستای دریافت پروژه های تلویزیونی این شرکت برای +Apple tv بست.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}